revize rychle a pohodlně

Účel

Revizor je aplikace pro rychlé efektivní a přesné provedení fyzické kontroly přítomnosti nebo zjištění stavu zásob (inventura). Vhodné je použití například pro revizi knihovny či skladu s jednoznačně identifikovatelnými díly.

Vlastnosti

 • Je podporován libovolný způsob identifikace položek (např. čárové kódy).
 • Každá položka má textový popis a dva různé nezávislé identifikátory (např. v knihovně čárový kód a přírůstkové číslo).
 • Revizor umožňuje paralelní provoz z více míst současně.
 • Může být nastaven do režimu kontroly existence položky (revize knihovny) a nebo sledování počtu položek (sklad).
 • V libovolný okamžik je obsluze umožněno vygenerování tiskové sestavy.
 • Tiskovou sestavu lze přímo tisknout nebo uložit do souboru (PDF, TXT, HTML, ODT, XLS a další).
 • Samostatné revize lze odlišit textovým pojmenováním revize.
 • Data jsou uchovávána v databázovém serveru a přístup k nim je pouze po autorizaci uživatele aplikací Revizor.
 • Je možné SSL spojením zabezpečit data přenášená po síti mezi aplikací Revizor a databázovým serverem.
 • Výchozí je import dat z CSV souborů oddělených znakem středník (identifikátor 1; popis položky; identifikátor 2).
 • Lze doplnit o libovolný další importní filtr dat.
 • Umožňuje import dvou druhů dat:
  • zdrojová data pro revizi (vše co má být prověřeno),
  • vypůjčené položky (položky z&nbap;toho seznamu jsou automaticky označeny za revidované příznakem "půjčeno", neboť jsou v jiné evidenci.
 • Snadné a intuitivní ovládání aplikace.

Požadavky

 • libovolný operační systém s existující podporou JVM (GNU/Linux, Mac, Microsoft Windows, Solaris a další)
 • Java Runtime Environment (JRE) 1.6
 • databázový server PostgreSQL (případně jiný)
 • skener čárových kódů (případně jiné vstupní zařízení odpovídající konkrétní technologii evidence položek)
 • soubor CSV s daty pro revizi (případně jiná podoba evidence položek pro revizi); totéž pro seznam vypůjčených titulů (stačí pouze data pro 1. sloupec CSV souboru)
 • volitelně jestliže chcete mít akustickou odezvu zadávání kódů pak také funkční zvukovou kartu s reproduktory

Snímky obrazovky

Hlavní okno aplikace po připojení k databázovému serveru.

Dialog pro přidání dat. Umožňuje vybrat typ souboru a druh importovaných záznamů.

Dialog pro výběr dat, která mají být odstraněna.
Lze odstranit pouze informace získané revizí nebo také
kompletní zdrojová data. Operaci nelze vrátit.

Ukázka tiskové sestavy. Na snímku je vidět stav v okamžiku před
zahájením revize (těsně po importu dat).

Ukázka do jakých typů souborů lze uložit tiskovou sestavu.